آرشیو روزانه: آذر ۸, ۱۳۹۹

عکس نوشته های ارتباط حُسن و عشق

قسمتی از اشعار مثنوی شبستان شهود حسن و عشق

0:00
0:00