آرشیو روزانه: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-قسمتی از سخنرانی در مبعث پیامبراکرم صلی الله علیه و آله

با چند عامل عقل انسان تباه می شود و وقتی عقل انسان تباه شد نمی تواند درست فکر کند و وقتی نتوانست درست فکر کند نمی تواند عمل کند. یکی از عواملی که عقل ما را تباه می کند خودپسندی و استبداد به رأی است.

۲-قسمتی از سخنرانی در مبعث پیامبراکرم صلی الله علیه و آله

اولین هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بعثت ، پاکی عقل انسانها بوده است. وقتی عقل ما پاک شود به خوبی هم می تواند مرید و پیرو حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت علیهم السلام باشد.

۱-قسمتی از سخنرانی در مبعث پیامبراکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عقل کل و ختم رسل و هادی سبل هستند. عقل کل یعنی کسی که خداوند تمام برکات را به او عنایت فرموده است و عقل مرکز همه نعمتها می باشد و شاعر که گفته: این جهان یک فکرتست از عقل کل عقل را شه دان و صورتها رسل…

ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند: اگر ایمان تمام خلایق را در یک کفه ترازو و ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام را در کفه دیگر ترازو قرار دهند ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام رجحان دارد.

حضرت ابوطالب علیه السلام در زمره بزرگترین جانشینان انبیاء بودند.

حضرت ابوطالب علیه السلام در زمره بزرگترین جانشینان انبیاء یعنی وصی دوازدهم حضرت عیسی و همچنین وصی دوازدهم حضرت ابراهیم علیهماالسلام بوده اند و کسی که از اوصیاء انبیاء است از عصمت مطلقه برخوردار است.

۴-مقام حضرت ابوطالب علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: حضرت ابوطالب حکیم و سیاح و حلیم و حلیف ادب و علم و سید عرب و عجم بود و بالاترین افتخار ایشان آن بود که پدر حضرت امیرالمومنین علیه السلام است.

۳-مقام حضرت ابوطالب علیه السلام

در مقام حضرت ابوطالب علیه السلام : مقام حضرت ابوطالب علیه السلام مقام اصحاب کهف است و اصحاب کهف رمز انتشارشان مخفی بودن ایمان آنها بود فرمان رسید که ایمان خود را مخفی کنید و حضرت ابوطالب علیه السلام هم از طرف خداوند مأمور شد ایمان خود را مخفی کند تا برای مقام ولایت پیامبر…

۲-مقام حضرت ابوطالب علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حق حضرت ابوطالب علیه السلام فرمودند: اگر ایمان تمام خلایق را در یک کفه ترازو گذاشته و ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام را در کفه دیگر بگذارند ایمان ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام رجحان دارد.  

۱-مقام حضرت ابوطالب علیه السلام

مقام حضرت ابوطالب علیه السلام: اول: همین بس که ایشان جزء اوصیاء انبیاء بودند و در بعضی روایات دارد که وصی دوازدهم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است و در بعضی روایات دارد که وصی دوازدهم حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است. پس ختم وصایت…

۱۰-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

صفات تکبر و حسادت و حرص و استبداد به رأی و به نام دین نان خوردن ، صفات بنی امیه و بنی العباس است اما متأسفانه مدعیان دینی دچار این صفات زشت گشته اند و آنان منتظر حضرت مهدی علیه السلام نخواهند بود.

0:00
0:00