آرشیو روزانه: فروردین ۴, ۱۴۰۰

۴-فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام در علم حروف و اعداد

  منظور ما از علم اسرار حروف و اعداد نه آن است که فرقه حروفیه و دکانداران عرفان و تصوف به دنبال آن بوده و هستند بلکه منظور آن است که بتوان به وسیله رابطه حروف و اعداد در مقابل اهل بیت طهارت علیهم السلام به مطالبی پی برد که مطابق با قرآن و روایات…

۳-فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام در علم حروف و اعداد

مقام  حضرت علی اکبر علیه السلام  فوق تصور بشر عادی بلکه فوق تصور ادراک اولیاء الهی و بزرگان دینی ما می باشد چرا که ایشان ممسوس در ذات الهی است و فانی در مقام ذات و صفات و افعال و آثار می باشد همانند جدشان حضرت امیرالمومنین علیه السلام که فانی از جهت ذات و…

۲-فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام در علم حروف واعداد

  مقام حضرت علی اکبر علیه السلام در اسرار حروف و اعداد ریاضی فوق تصور و ادراک ما است اما به بعضی از اسرار آن اشاره می نماییم: جمال جلی حضرۀ علی اکبر =۱۴۶۳ ممسوس فی ذات الله = ظهور اعراف = شأن اسم اعظم = اسم اعظم قرآن

۱-فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام در علم حروف واعداد

  جمال جلی حضرۀ علی اکبر = ۱۴۶۳ عبارات ذیل نیز از جهت عدد مطابق با متن فوق الذکر است و هرگاه از جهت عدد مطابق با یکدیگر می باشند رابطه معنوی بین آنان وجود دارد و باید آن را شناخت و تفسیر نمود .  

0:00
0:00