تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: آفات عقل و قلب

29-گزارش صهبای کوثر

ریاضت های شرعی برای از بین بردن آفات عقل و قلب است و شیعه مرتاض به ریاضت های شرعی کسی است که در گام اول زبان و شکم و خواب و ارتباطاتِ خود را کنترل می کند .