تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: ارتباط عیدفطر باحضرت زهراعلیهاالسلام

1-ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام

ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام عید فطر به معنای «عود و برگشت » به فطرت است و ما در کتاب « صهبای کوثر » ثابت کردیم که فطرت و طینت و سرشت اولیه روح انسان بر اساس طهارت الهی و به دست مبارک حضرت زهرا علیهاالسلام بنیاد شده است پس عید فطر […]