تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: افضل العباده

1-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : عبادت عملی و عبادت قلبی (اعتقادی) چنانچه گناه نیز یا عملی است و یا اعتقادی. ودر نزدپروردگار اول اعتقاد معتبر است نه عمل.