تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: القاب حضرت زهرا

18-گزارش کتاب صهبای کوثر

اسماء و القاب حضرت زهرا علیهاالسلام نیز 54 عدد است که جمع رقمی آن 9 می شود و اسماء اصلی ایشان نیز 9 عدد است و اسم اصلی ایشان که «فاطمه» است نیز عددش 135 است و جمع رقمی 135 9 می شود و سن مبارک ایشان نیز 9 سال در خانه نبوت و9 سال […]