تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: انعکاس نور

8-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

در ماه مبارک رمضان ، تابش نور شديد فيض الهي از نگاه حضرت بقیۀ الله علیه السلام بر دل آدمي تجلي می کند و از اين جهت در لغت عرب « رمضان » به معنای تابش نور شديد بر ريگستان و زمين مي باشد که اين تابش انعکاس نور را نيز به همراه دارد .