تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: باب المعارف

8-9-10-11-12 بیان گوشه هایی از خطبه حضرت ابالفضل علیه السلام بر بام کعبه

حضرت ابالفضل علیه السلام قبل از آنکه باب الحوائج باشند ، باب المعارف هستند و مهمترین معارف حضرت در خطبه ایشان وجود دارد. نباید فقط جهت حوائج خدمت حضرت ابالفضل علیه السلام توسل پیدا کنیم بلکه باید آن حضرت را نایب خلیفۀ الله و وزیر امام حسین علیه السلام بدانیم و از ایشان کسب معرفت […]