تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: بافضیلترین عبادت

2-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : مهمترین عبادت ، عبادت اعتقادی است یعنی اگر کسی به امام معصوم زمان ، معرفت و توسل نداشته باشد هیچکدام از عقاید و اعمال او مورد قبول خداوند نیست.