تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: بحرالعلوم خداوند

مثنوی «بحرالعلوم خداوند» در مدح حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهماالسلام از استاد سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت،شیون»

مثنوی «بحرالعلوم خداوند» در مدح حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهماالسلام از استاد سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت،شیون» شد نصیبم لطف رب العالمــــین تا بگویم مدح سر المتقین   جمع مستان بامی و پیمانه انـــد در کنــــار ساقی میخانه اند   ساقی میخانه باشد مـــرتضی نفس احمد ، ســرِّ دین ، نور خدا   […]