تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: بی معرفتی به امام زمان علیه السلام

جهل و معرفت به امام زمان علیه السلام

در عصر غیبت کبری ، جهل شمایلی دارد که مردم آن را به روشنی و زیبایی تفسیر می کنند یعنی نفاق و جهل  و بی معرفتی به امام زمان علیه السلام صورت حقانیت پیدا کرده و انسانهای جاهل به امام زمان علیه السلام در بین مردم محبوب شوند و این از علائم ظهور حضرت است.