تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: تباهی عقل

3-قسمتی از سخنرانی در مبعث پیامبراکرم صلی الله علیه و آله

با چند عامل عقل انسان تباه می شود و وقتی عقل انسان تباه شد نمی تواند درست فکر کند و وقتی نتوانست درست فکر کند نمی تواند عمل کند. یکی از عواملی که عقل ما را تباه می کند خودپسندی و استبداد به رأی است.