تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: تبری از دشمنان

تبری از دشمنان از شرایط اصول دین است.

 

18-19-20-21بیان گوشه هایی از خطبه حضرت ابالفضل علیه السلام بر بام کعبه

حضرت ابالفضل علیه السلام در خطبه ای که بر بام کعبه قرائت کردند دشمنان آن حضرت را همانند گنجشک دانسته و خود را به «باز شکاری» تشبیه نمودند و این نشانه غیرت و شجاعت حضرت است. حضرت ابالفضل علیه السلام در سخنرانی خود علیه یزیدیان ، دشمنان امام زمان خود را حقیر کرده و تحقیر […]

7-گزارش کتاب صهبای کوثر

شناخت ائمه اطهار علیهم السلام یا از راه شناخت حسی یا تاریخی و یا کلامی است و یا از راه شناخت نوری و عرفانی و بالاترین راه شناخت ائمه اطهار علیهم السلام ، معرفت شهودی و عرفانی و الهامی است که به برکت توسل به آنان و تبری از دشمنانشان و عمل خالص به دستوراتشان […]