تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: تصوف

1-عکس نوشته های عرفان و شعور حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند      و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند   چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي     آن شب قدر که اين تازه براتم دادند   يکي از مصاديق آب حيات ، آگاهي است که از طرف خداوند و بواسطه […]

4-فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام در علم حروف و اعداد

  منظور ما از علم اسرار حروف و اعداد نه آن است که فرقه حروفیه و دکانداران عرفان و تصوف به دنبال آن بوده و هستند بلکه منظور آن است که بتوان به وسیله رابطه حروف و اعداد در مقابل اهل بیت طهارت علیهم السلام به مطالبی پی برد که مطابق با قرآن و روایات […]