تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: تفسیر عرفانی غدیر خم

18-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

یکی از راههای تقویت ایمان به امیرالمومنین علیه السلام مداومت در قرائت قرآن است و بهتر آن است که با نیت خالصانه  قرائت قرآن را به پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اهداء نماییم.

11-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

آنان که بدون ولایت امیرالمومنین علیه السلام و بدون تبری از دشمنان ایشان ادعای سلوک الی الله و ایمان و تقوا می نمایندهرگز به جایی نرسیده و راهشان به ترکستان ختم می شود. ترسم که به کعبه نرسی اعرابی این ره که تو می روی به ترکستان است

12-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

حکیم و عارف الهی آقا محمد بیدآبادی قدس سره می فرمود: چون نفس انسانی از تعلق به عالم طبیعت و همچنین از عالم مثال رها نشود به عالم عقل نخواهد رسید و تا به عالم عقل نرسد حقیقت معرفت حاصل نمی شود و به مطلوب نخواهد رسید.» و من معتقدم اگر کسی به درستی با […]

10-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

رسیدن به مقام عرفان و حکمت الهی برای کسی است که انکار مطالب عرفانی نکند و آنچه را که نمی بیند و نمی داند منکر نشود. چون ندیدی شبی سلیمان را تو چه دانی زبان مرغان را