تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: تقلید کورکورانه

21-23 فضائل عیدغدیرخم و امیرالمومنین علیه السلام و شیعیان

کسی که می خواهد وحدت معنوی و باطنی توحید و ولایت را عارف گردد به خطبه غدیر مراجعه نماید و هر کس با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در غدیر ولایت که محدود به زمان و مکان نیست بیعت نماید از همه زنجیرها و قیودات شیطانی رهایی می یابد. زین سبب پیغمبر با اجتهاد    […]

پیش درآمدی بر آموزش فلسفه و حکمت (جلسه اول)

پیش درآمدی بر آموزش فلسفه و حکمت (تقریرات منظومه ملاهادی سبزواری ) جلسه اول یکی از الطاف الهی بلکه بزرگترین لطف خداوند به انسان ، قوای عقل و ادراک و قدرت در استدلال و برهان برای اثبات مدعای خویش می باشد و به همین دلیل در حوزه تفکر اسلامی ، مسلمانان نیز بر اساس آموزه […]

عکس نوشته های امام شناسی و عرفان علوی بخش چهارم

نفس ناطقه نسبت به خودش آگاهی حضوری دارد و مراتب این حضور را می توان گسترده ساخت و این همان وجودی است که با مرجع ضمیر « انا » یا کلمه « من » در فارسی به او اشاره می شود یعنی هویت وجود من ، « نفس ناطقه » می باشد و از این […]