تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: تمسخر دیگران

26-گزارش صهبای کوثر

 انسان هاییکه زبان خود را حفظ نمی کنند و حاضر جواب و گستاخ می باشند  و اهل  طعنه زدن و تمسخر دیگران هستند دست در دست شیطان داده و برادری        او را برای خود برگزیده اند پس    کنترل زبان ،                 رهایی از دست […]