تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: حضرت زهرا علیها السلام

19-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

حضرت زهره زهرا علیهاالسلام مظهر بزرگ عصمت خداوند می باشند و این بانو در وجود حضرت خدیجه علیهاالسلام تکوین یافته است و تا حضرت خدیجه دارای لیاقت الهی و استعداد ذاتی در مقام مادری نسبت به حضرت زهرا علیهاالسلام نباشد و تا تناسبات مقام طهارت و ایمان در ایشان به نصاب مادری برای حضرت زهره […]