تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

8-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : کسی که صفات زشت و اعمال گناه آلود مثل حرامخواری و تملق و چاپلوسی و نان بریدن مردم و غیبت نمودن و تهمت زدن روش عادی او شده است از حریم تشیّع اهل بیت علیهم السلام […]

7-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : کسی که صفات شیطانی همانند تکبر و استبداد به رأی و کینه توزی و حسادت در وجودش غالب است نمی تواند خود را شیعه و منتظر امام زمان عجل الله فرجه و مُبَلِّغ آن حضرت بداند.

3-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : کسی که نسبت به امام معصوم زمان علیه السلام اعتقاد ندارد ، اعمال او مورد قبول خداوند نیست چرا که اعتقاد ، روح حیات بخش عمل است.