تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: خرافات

عکس نوشته های امام شناسی و عرفان علوی بخش چهارم

نفس ناطقه نسبت به خودش آگاهی حضوری دارد و مراتب این حضور را می توان گسترده ساخت و این همان وجودی است که با مرجع ضمیر « انا » یا کلمه « من » در فارسی به او اشاره می شود یعنی هویت وجود من ، « نفس ناطقه » می باشد و از این […]