تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: دفاع از امام زمان

22-23-24-25بیان گوشه هایی از خطبه حضرت ابالفضل علیه السلام بر بام کعبه

حضرت ابالفضل علیه السلام در سخنرانی بر بام کعبه خود را تشبیه به امیرالمومنین و امام حسین  را تشبیه به پیامبر اکرم علیهم السلام نمودند و بنده  در شرحی که بر این خطبه نوشته ام به 110 وجه شباهت در این تشبیه اشاره کرده ام. در حرم حضرت ابالفضل علیه السلام مشغول زیارت بودم و […]

13-14-15-16-17بیان گوشه هایی از خطبه حضرت ابالفضل علیه السلام بر بام کعبه

حضرت ابالفضل علیه السلام در خطبه دفاع از حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند: «کسانی که می خواهندامام زمان مرا شهید کنند باید اول مرا بکشند» آیا ما شیعیان در دفاع از امام زمان خود می توانیم به چنین مقامی برسیم. شیعه ای که میخواهد همانند حضرت ابالفضل علیه السلام سپر بلای امام زمان […]