تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: ریا

1-5فضائل غدیر خم

1-من هستم چون غدیر هست ، زندگی و حیات مادی و معنوی دارم چون غدیر هست ، امید به آینده حکومت مهدوی دارم چون غدیر هست ، پس نمی گذارم این نعمت را از من به سرقت ببرند پس کاری کنیم که غدیر فراموش نشود .   2-پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عید […]