تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: سن بلوغ

15-گزارش کتاب صهبای کوثر

زکات به 9 چیز تعلق پیدا می کند و مبطلات روزه 9 چیز است و حداقل سن بلوغ 9 سال است و … اینها نمونه کوچکی از سریان عدد 9 در مباحث فقهی است و ما در کتاب «صهبای کوثر»اثبات کرده ایم که این دستورات فقهی برای تقرّب ما به خداوند از ناحیه حضرت زهرا […]