تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: شیخ محمدجوادبیدآبادی

سخن عارف فقیه آیت الله بحرالعلوم میردامادی قدس سره متوفای ۱۳۶۹شمسی درباره حالات ملکوتی‌ حکیم عارف آیت الله شیخ محمد جواد بید آبادی قدس سره

سخن عارف فقیه آیت الله بحرالعلوم میردامادی قدس سره متوفای ۱۳۶۹شمسی درباره حالات ملکوتی‌ حکیم عارف آیت الله شیخ محمد جواد بید آبادی قدس سره آیت الله شیخ محمد جواد بیدآبادی سرجوئی  که الان خ بید آبادی در خیابان مسجد سید اصفهان بنام اوست از بزرگان اولیا و فقها شیعه و استاد اخلاق و معارف […]