تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: صحیفه سجادیه

1-گزارشی از شرح صحیفه سجادیه

دشمنان انسانیت که همان دشمنان اهل بیت هستند با حیله گری ذائقه مادی و معنوی شیعیان را تغییر می دهند به این معنا که اشتیاق به غذاهای جسمانی مضر باعث می گردد انسان توفیقات الهی را هم از دست بدهد.