تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: صفات الهی

7-12ارتباط شیعه با اهل بیت علیهم السلام

آنان که نان را به نرخ روز می‌خورند و معده‌ی روح خود را هر دفعه با غذای ناکسان پر می‌کنند و تملق و چاپلوسی غیر خدا و اهل بیت را می‌نمایند‍ و مداح غیر آنان هستند روزه دار باطنی نیستند. خداوند رحمت خود را نثار روح بلند مرحوم استاد، فقیه اهل بیت حکیم و عارف […]