تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: ضیافت حضرت زهرا علیهاالسلام

17-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

ماه رجب ، ماه تمرین و ماه شعبان ، ماه امتحان و ماه رمضان ، ماه نتیجه امتحان و ضیافت الهی است که میزبان و سفره دار این ضیافت حضرت زهرا علیهاالسلام می باشند و این مطلب را ما در کتاب صهبای کوثر اثبات نموده ایم.