تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: طریقت علوی

24-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

در ماه مبارک رمضان از خداوند طلب کنیدکه ارشادات مهدوی را شامل حالتان کند چرا که اصالت سلوک با ولی اعظم و میر هدایت ، حضرت مهدی علیه السلام است که سلامت حرکت سالک طریقت علوی و وصول به مقصد را تضمین می کند : من به سرمنزل عنقا نه به خود بُردم راه قطع […]

21-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

سفره الهی پر از طعام مجرد از دنیا و غذاهای معنوی است و تا راه به طریقت علوی که راه تجرید از دنیا می باشد پیدا نکنیم به حقیقت که همان برخورداری از تجلیات عصمت حضرت زهره زهرا علیهاالسلام است ، نخواهیم رسید.