تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: طهارت حضرت زهرا علیهاالسلام

8-ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام

-ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام عید فطر به معنای برگشت به طینت و فطرت و سرشت اصلی انسان که خداوند بر اساس طهارت متجلی از حضرت زهره زهرا علیهاالسلام آن را سرشته است می باشد پس ریشه ما علوی و فاطمی است و روز عید فطر روز برگشت به ولایت و عصمت […]