تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: طینت

چگونه می توان به فناء رسید؟

در ابتدای سلوک و حرکت روح ، انسان نیاز به سرمایه اولیه دارد که از آن به فطرت و طینت پاک یاد شده است و ما در کتاب صهبای کوثر و دیگر از تالیفاتمان اثبات نمودیم که منظور از فطرت و طینت پاک ، تجلی نور الهی حضرت زهره زهرا علیهاالسلام در سرشت انسان است. […]

17-ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام

17-ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام ما درکتاب صهبای کوثر در اشراق بیست و یکم اثبات نموده ایم که فطرت الهی همان سفره عامی است که از پاکی ، خداوند برای انسان گسترانیده است ولی طینت ، سفره خاص طهارت فاطمی است که خداوند برای لایقانی که عین ثابتشان استحقاق ولایت امیرالمومنین علیه […]