تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: عالم غیب و ملکوت

2-گزارشی از کتاب صهبای کوثر

یکی دیگر از دلائل اطلاق کلمه لیل بر حضرت زهرا علیهاالسلام آن است که لیل ، غیب است و انسان را به عالم غیب و ملکوت می رساند و در نزد شیعه با دلائل عقلی و نقلی ، غیب هستی و ملکوت خلقت ، وجود مقدس حضرت زهراعلیهاالسلام هستند و از این جهت است که […]