تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: عرفان و تصوف

4-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت محور معرفت نفس در انسانهای پاک ، خليفه معصوم خداست و نقطه عطف و محور در ظالمان ، دجالي است که خود را بصورت صالحان و حتي بصورت خليفه خدا معرفي مي کند همانند دکاندارانی که به نام عرفان و تصوف یا فقه و فقاهت با آنکه […]