تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: عقل کل

4-فضائل و مناقب حضرت علی اکبر علیه السلام

شبیه ترین افراد به پیامبر از جهت عقل و نطق ، حضرت علی اکبر علیه السلام است و اگر معنای عقل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را متوجه شویم و بفهمیم که آن حضرت عقل کلی و همچنین عقلِ کل است و تمام خیرات و برکات عقل ، از آن حضرت صادر می […]

1-قسمتی از سخنرانی در مبعث پیامبراکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عقل کل و ختم رسل و هادی سبل هستند. عقل کل یعنی کسی که خداوند تمام برکات را به او عنایت فرموده است و عقل مرکز همه نعمتها می باشد و شاعر که گفته: این جهان یک فکرتست از عقل کل عقل را شه دان و صورتها رسل […]