تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: علم حروف

قسمت اول از اسرار معانی حروف مقطعه قرآنی واسرار حروف واعداد ریاضی در قرآن وحدیث

11-گزارش کتاب صهبای کوثر

آشنایی با اسرار حروف و اعداد و علم ابجدو اسرار ریاضی در قرآن و روایات مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام بوده و ما در کتاب « شریعه خرد » و همچنین کتاب « صهبای کوثر » در این باره مطالب مهم و زیبایی را آورده ایم