تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: علی اشتق من العلی

25-گزارش صهبای کوثر

حکیم و فیلسوف و عارف و فقیه شیعه ملاهادی سبزواری قدس سره در کتاب « شرح اسماء الحسنی » می نویسد :  یکی از اسماء خدا « اعظم من کل عظیم » است و منظور او از عظیم ، مظهر ذات خدا که اعظم است می باشد و آن          عظیم  حجت […]