تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: غدیر اساس دین

16-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

برای تقویت ولایت و محبت امیرالمومنین علی علیه السلام باید زبان و شکم را از افتادن در حرام کنترل کرد و اگر کسی چنین همتی داشته باشد خداوند حکمت را به وسیله آن حضرت به او می آموزد چرا که آن حضرت «لسان الله» است.

14-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

یکی از راههای تقویت ایمان به امیرالمومنین علی علیه السلام دقت در آداب کیفیت غذا است به این معنا که گوشت زیاد نخورد و شکم خود را قبرستان حیوانات قرار ندهد چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «ثمره کنترل غذا ، حکمت است و حکمت همان ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام است.»

13-

برای تقویت ایمان به ولایت امیرالمومنین علیه السلام باید قوای شهوانی و غضب را کنترل کرد و یکی از مهمترین آنها کنترل غذاست به این معنا که تا گرسنه نشود غذا نخورد و قبل از سیر شدن از سفره جدا شود.

11-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

آنان که بدون ولایت امیرالمومنین علیه السلام و بدون تبری از دشمنان ایشان ادعای سلوک الی الله و ایمان و تقوا می نمایندهرگز به جایی نرسیده و راهشان به ترکستان ختم می شود. ترسم که به کعبه نرسی اعرابی این ره که تو می روی به ترکستان است

10-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

رسیدن به مقام عرفان و حکمت الهی برای کسی است که انکار مطالب عرفانی نکند و آنچه را که نمی بیند و نمی داند منکر نشود. چون ندیدی شبی سلیمان را تو چه دانی زبان مرغان را

9-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

اول باید نیت و همت خود را واحد ساخته و با تلاش فراوان پا به جاده شریعت گذاشته و تحصیل ملکه تقوا نموده تا طهارت ظاهری و معنوی برایمان حاصل شود و بالاترین تقوا ترک لقمه حرام است. ترک غذای حرام برای جسم و روح است. حاصل عشق همان به که اسیر غم او دل […]

8-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

به قول حکیم و عارف الهی آقا محمد بیدآبادی قدس سره باید اول از مرشد کل و هادی سبل هدایت جسته دست تولی به دامن متابعت ائمه هدی علیهم السلام و پشت پا به علایق دنیا زده و تحصیل عشق نماییم: عشق مولا کی کم از لیلی بود محو گشتن بهر او اولی بود

7-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

کسی که با امیرالمومنین علیه السلام بیعت می نماید همه امور خود را به آن حضرت می سپارد و نیتی جز رضایت ایشان که عین رضایت خدا است ندارد و حتی به فکر پاداش دنیا و آخرت و بهشت نیز نمی باشد.

6-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

عارف آنگاه که از نفس خود و شیطان رهایی یافت می بیند که همه قدرتها فانی در قدرت خدای متعال است و همه اراده ها مستغرق در اراده اوست و اگر بگوییم همه قدرتها فانی در قدرت امیرالمومنین علیه السلام و همه اراده ها مستغرق در اراده اوست با جمله اول تفاوتی ندارد. «و ما […]

5-تقریرات سخنان آیت الله بحرالعلوم میردامادی درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مراتب عرفانی عید غدیرخم

عارف اگرچه در بین مردم زندگی می کند و با آنها ارتباط دارد اما قلب او دائماً متوجه خدای متعال است و توجه به خدا یعنی توجه به خلفای معصوم او خصوصاً امیرالمومنین علی علیه السلام و بیعت با ایشان.