تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: لیله القدر

یکی دیگر از دلائل اینکه حضرت زهرا علیهاالسلام را لیلۀ القدر می نامند آن است که همانطور که نمی توان باطن لیلۀ القدر را شناخت پس هیچگاه نمی توانیم مقامات باطنی حضرت زهراعلیهاالسلام را نیز بشناسیم .

5-گزارش کتاب صهبای کوثر

در روایات حضرت زهرا علیهاالسلام را لیلۀ القدر نامیده اند که ما در کتاب صهبای کوثر به دلائل آن پرداخته ایم ولی یکی از دلائل این نامگذاری آن است که قرآن صامت ظرف نزولش شب قدر بود و حضرت زهرا علیهاالسلام ظرف نزول قرآن ناطق است.

3-گزارش کتاب صهبای کوثر

در روایات حضرت زهرا علیهاالسلام را لیلۀ القدر نامیده اند که ما در کتاب « صهبای کوثر » به دلائل آن پرداخته ایم ولی یکی از دلائل این نامگذاری آن است که قرآن صامت ظرف نزولش شب قدر بود و حضرت زهرا علیهاالسلام ظرف نزول قرآن ناطق است.