تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: مبعث

2-قسمتی از سخنرانی در مبعث پیامبراکرم صلی الله علیه و آله

اولین هدف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بعثت ، پاکی عقل انسانها بوده است. وقتی عقل ما پاک شود به خوبی هم می تواند مرید و پیرو حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت علیهم السلام باشد.

1-قسمتی از سخنرانی در مبعث پیامبراکرم صلی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عقل کل و ختم رسل و هادی سبل هستند. عقل کل یعنی کسی که خداوند تمام برکات را به او عنایت فرموده است و عقل مرکز همه نعمتها می باشد و شاعر که گفته: این جهان یک فکرتست از عقل کل عقل را شه دان و صورتها رسل […]