تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: مثنوی الهی نامه

مثنوی الهی نامه و ذکری از مرحوم پدرم آیت الله بحرالعلوم میردامادی قدس سره

مثنوی الهی نامه و ذکری از مرحوم پدرم آیت الله بحرالعلوم میردامادی قدس سره از استاد سید محمد حسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت، شیون» الهی من هــــــزار امید دارم گلی از گلشن جاویــــد دارم   بخنـــــدان این لبم با این امیدم خداوندا بگـــــردان روسفیدم   در این محنت ســرای بی عدالت مــــرا پر کن […]