تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: مظهر احدیت

21–گزارش کتاب صهبای کوثر

در کتاب « صهبای کوثر » اثبات نموده ایم که حقیقت واحده نظام هستی مصدر و مرجع خلقت است و وحدت او عددی نیست بلکه وحدت او حقیقی می باشد که آیینه تمام نمای وحدت حقیقی ، خداوند است و محوریت این وحدت حضرت زهرا علیهاالسلام هستند که مظهر احدیت می باشند.