تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: معدن طهارۀ الله

4-ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام

پارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام معرفت شهودی و نوری و الهامی اهل بیت علیهم السلام از حیطه اکتساب بشر خارج است و علم و معرفتی است که خداوند در قلب کسانی قرار می دهد که به معدن طهارت الله یعنی حضرت زهرا علیهاالسلام احترام و ادب داشته و به ایشان متوسل بودند […]