تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: معدن عصمت حضرت زهرا علیهاالسلام

14-ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام

14-ارتباط عید سعیدفطر با مقام حضرت زهرا علیهاالسلام بهترین عبادت ، عبادتی است که از روی شوق و عشق انجام شود تا ما را به پاکی و طهارت قلب برساند و از این جهت روزه از زمان عشق شروع می شود و به زمان عصمت و پاکی ختم می گردد و معدن عشق حضرت اباعبدالله […]