تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: معرفت اهل بیت علیهم السلام

چگونه می توان به فناء رسید؟

در ابتدای سلوک و حرکت روح ، انسان نیاز به سرمایه اولیه دارد که از آن به فطرت و طینت پاک یاد شده است و ما در کتاب صهبای کوثر و دیگر از تالیفاتمان اثبات نمودیم که منظور از فطرت و طینت پاک ، تجلی نور الهی حضرت زهره زهرا علیهاالسلام در سرشت انسان است. […]

عکس نوشته های امام شناسی و عرفان علوی بخش اول

عکس نوشته امام شناسی و عرفان علوی باطن احکام شرعی ( فقه اصغر ) ، اصول دین است که به آن « فقه اکبر » می گویند و محور و باطن اصول دین اعتقاد به امامت و ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام است و از این جهت امیرمومنان علیهم السلام فرمودند : « انا صلاۀ […]