آرشیو برچسب های: معرفت نفس

عکس نوشته های امام شناسی و عرفان علوی بخش سوم

  قرآن می فرماید : « ما عندکم ینفد و ما عند الله باق : آنچه نزد شماست همه نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا است باقی است» آنچه بوی کثرت و مادیت و محسوسات را بدهد نابود شدنی است و آنچه بوی وحدت و عالم مجرد از ماده را بدهد باقی خواهد بود…

قسمتی از کتاب سیر و سلوک ، دستورالعمل از اساتید عرفان از عارف الهی آیت الله بحرالعلوم میردامادی قدس سره

  ۱-راه وصول به این کرامت بزرگ ( عرفان خداوند و اولیاء   معصوم او ) ؛ معرفت نفس است پس همت کن بلکه نفس   خود را بشناسی که شناختن آن ؛ شناختن خداوند می باشد.   رساله سیر و سلوک ، دستورالعمل از اساتید عرفان از عارف و حکیم ربانی ، فقیه و…

0:00
0:00