تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: معرفۀ الحجۀ

6-گزارشی از شرح صحیفه سجادیه

واضح است که دیدگاه حکیم میرداماد قدس سره با دیگر از اندیشمندان یونانی و غیره تفاوت واضح دارد و بهتر است بگویم ایشان به صراحت ، حکمت و عرفان را مستخدم اهل بیت علیهم السلام می داند و آنچه از مقامات معنوی و شهودی می نویسد در راستای معرفۀ الحجۀ می باشد.