تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: مقامات باطنی حضرت زهرا علیهاالسلام

یکی دیگر از دلائل اینکه حضرت زهرا علیهاالسلام را لیلۀ القدر می نامند آن است که همانطور که نمی توان باطن لیلۀ القدر را شناخت پس هیچگاه نمی توانیم مقامات باطنی حضرت زهراعلیهاالسلام را نیز بشناسیم .