تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: منافقین

سخنرانی شب دوم. کلیپ هشتم. هر چه خداوند ولایت را اظهار نمود منافقان کتمان کردند.

 

سخنرانی شب دوم. کلیپ هفتم. هر چه خداوند ولایت را اظهار نمود منافقان کتمان کردند.

 

سخنرانی شب دوم. کلیپ ششم. هر چه خداوند ولایت را اظهار نمود منافقان کتمان کردند.

 

سخنرانی شب دوم. کلیپ پنجم. هر چه خداوند ولایت را اظهار نمود منافقان کتمان کردند.

 

سخنرانی شب دوم. کلیپ چهارم. هر چه خداوند ولایت را اظهار نمود منافقان کتمان کردند.

 

سخنرانی شب دوم. کلیپ سوم. هر چه خداوند ولایت را اظهار نمود منافقان کتمان کردند.

 

سخنرانی شب دوم. کلیپ دوم. هر چه خداوند ولایت را اظهار نمود منافقان کتمان کردند.