تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: مهدیه تهران

صوت – احیاء و قرآن به سر گرفتن در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان -مهدیه تهران

صوت-سخنرانی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان – مهدیه تهران سال ۱۳۹۱

مراسم احیاء مهدیه تهران ، شب نوزدهم

۶-مقام حضرت زهره زهرا علیهاالسلام و ارتباط آن با شبهای قدر

۵-مقام حضرت زهره زهرا علیهاالسلام و ارتباط آن با شبهای قدر

۱-مقام حضرت زهره زهرا علیهاالسلام و ارتباط آن با شبهای قدر