تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: مهمترین حاجت انسان

13-14-15-16-17بیان گوشه هایی از خطبه حضرت ابالفضل علیه السلام بر بام کعبه

حضرت ابالفضل علیه السلام در خطبه دفاع از حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند: «کسانی که می خواهندامام زمان مرا شهید کنند باید اول مرا بکشند» آیا ما شیعیان در دفاع از امام زمان خود می توانیم به چنین مقامی برسیم. شیعه ای که میخواهد همانند حضرت ابالفضل علیه السلام سپر بلای امام زمان […]